Quan trắc môi trường EATC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích Môi trường đã có những bước phát triển không ngừng trong việc Tư vấn, dịch vụ về kỹ thuật môi trường, Tư vấn dịch vụ chuyển giao công nghệ

Quan trắc môi trường là một trong những nghiệp vụ môi trường, có nhiệm vụ theo dõi chất lượng môi trường, theo dõi và phân tích các chỉ số môi trường một cách thường xuyên nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 

Quan trắc môi trường

 
Những công việc cụ thể của lĩnh vực quan trắc môi trường bao gồm:
 • Theo dõi, cung cấp và đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trong khu vực, báo cáo hiện trạng môi trường tại khu vực quan trắcm
 • Theo dõi, cung cấp và đánh giá chất lượng môi trường trong các vùng trọng điểm, kịp thời báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình bảo vệ môi trường.
 • Theo dõi những vùng ô nhiễm và cận ô nhiễm, đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động của suy thoái môi trường.
 • Thiết lập bộ CSDL về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin về môi trường phạm vi quốc gia, quốc tế.
Công ty CP Kỹ thuật và Phân tích Môi trường EATC chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường khí, nước, đất, các chất thải, các chất độc. Ngoài ra, Công ty EATC còn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ như:
 • Theo dõi thực trạng, định lượng diễn biến những tác động tiêu cức đến môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.
 • Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích, theo dõi lưu lượng, khối lượng, tần suất các thông số gây ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh (khí thải, nước thải, các chất thải rắn, tiếng ồn, độ rung và tiêu chí khác. Tần suất kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần.
 • Lấu mẫu phân tích các thông số liên quan đến nguồn tác động gây ô nhiễm môi trường xung quanh cơ sở của doanh nghiệp (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất,...) định kỳ 6 tháng/lần.
 • Theo dõi những yếu tố môi trường liên quan khác như sụt lở đất, xói mòn ở các khu vực có dòng chảy (sông, suối, biển, hồ), các tình trạng xâm nhập mặn, xâm nhập phèn, sự thay đổi của mạch nước ngầm, lượng nước ngầm. Tần suất đo đạc và theo dõi dựa trên tình hình thực tế.
 
Một buổi quan trắc môi trường của EATC
 
Mọi chi tiết Quan trắc môi trường xin vui lòng liên hệ Công ty CP Kỹ thuật và Phân tích Môi trường EATC:
 • Trụ sở chính  :   Số 14, Ngõ 35, Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Văn phòng     :   Số 9, Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại      :   043-559 8795    Fax: 043-5593120
 • Di động          :   0912 397 595
 • Email              :  tichnd@eatc.com.vn