VINA BRAND
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Thị trường
  • Các công tác tổ chức huấn luyện an toàn lao động

Các công tác tổ chức huấn luyện an toàn lao động

Hằng năm tại các công ty, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị tổ chức hợp tác xã… đều tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn về lao động cho công nhân viên trong tổ chức của mình nhằm phục vụ những hiểu biết yếu tôt nghiệp vụ và an toàn cho công việc của mình.

Huấn luyện an toàn lao động được chia thành nhiều kiểu huấn luyện trong đó có ba kiểu chính đó là: huấn luyện khi chuyển đổi công việc, huấn luyện lại và huấn luyện định kì.

Huấn luyện an toàn khi chuyển đổi công việc được áp dụng với các đối tượng đã từng được huấn luyện rồi, khi được chuyển từ công việc này sang công việc khác, có sự tháy đổi về công việc, thiết bị nên cần được huấn luyện thêm kiến thức các nội dung về an toàn lao động phù hợp với công việc mới. Sauk hi kết thúc khóa huấn luyện sẽ được thi và cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn.

Huấn luyện lại được diễn ra khi cơ sở, tổ chức lao động nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên, trước khi trở lại bắt đầu công việc người lao động phải được huấn luyện lại theo các nội dung quy định của thông tư, thời gian huấn luyện được rút ngắn bằng 50% so với một khóa huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện an toàn định kì phức tạp hơn ở chỗ áp dụng cho từng nhóm đối tượng. Đối với người làm công tác quản lý thì việc huấn luyện an toàn được tổ chức hai năm một lần kể từ ngày chứng nhận huấn luyện có hiệu lực. Với người thuộc nhóm cán bộ chuyên trách và người lao động lao dông làm công viecj có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thời gian huấn luyện 6 tháng 1 lần kể từ ngày cấp chứng chỉ huấn luyên, riêng nhóm người lao động không thuộc ba nhóm trên thì được huấn luyện an toàn ít nhất mỗi năm 1 lần. Chương trình huấn luyện an toàn định kỳ được áp dụng như đối với huấn luyện lần đầu cả về thời gian và chương trình.

Chứng chỉ huấn luyện chỉ có thời hạn tới ngày được ghi rõ trên chứng chỉ, không có hiệu lực gì sau ngày hết hạn sử dụng chứng chỉ.