• Thị trường
  • Tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân hoạt động như thế nào?

Tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân hoạt động như thế nào?

Tìm hiểu về các đặc điểm, quy định của doanh nghiệp tư nhân hiện được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Dưới đây, bài viết sẽ nêu rõ một số thông tin cụ thể hơn về loại hình doanh nghiệp phổ biến này.

Doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo cơ chế đơn giản và do một cá nhân làm chủ, tự bỏ vốn thành lập và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân được yêu cầu rằng một cá nhân và mỗi cá nhân cũng chỉ có quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân, hơn nữa chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân chính là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó và có toàn quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.

Đồng thời cũng toàn quyền quyết định và sử dụng lợi nhuận thu được sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính đã nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân cần lưu ý là chủ doanh nghiệp này có thể thuê người khác để làm giám đốc nhằm quản lý, điều hành mọi hoạt động của kinh doanh và tất nhiên dù không có tư cách pháp nhân hay không có điều lệ công ty thì doanh nghiệp tư nhân vẫn có mã số thuế, con dấu tròn doanh nghiệp và vẫn được quyền in, và phát hành các loại hóa đơn, thực hiện các chế độ kế toán hiện hành theo quy định của luật doanh nghiệp.

Mặc dù, thành lập doanh nghiệp với hình thức này gặp phải một số khó khăn hay phải chịu nhiều rủi ro trong quá trình hoạt động, lại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ tài sản, không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào để mở rộng và thu hút đầu tư vốn còn hạn chế. Nhưng loại hình này mang tính chất mà không có sự ràng buộc, có cơ cấu hoạt động đơn giản, tiện lợi nên rất phù hợp với điều kiện thực tiễn kinh tế ở nước ta hiện nay. Hơn thế nữa, đây cũng được coi là một trong những loại hình phù hợp để bạn trẻ có thêm cơ hội lập nghiệp.