• Kinh doanh
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch

Thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch

Dịch vụ du lịch ở Việt Nam hiện nay khá phát triển. Chính vì thế việc thành lập các doanh nghiệp du lịch đang khá phổ biến. Liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch, về cơ bản khá giống với việc thành lập doanh nghiệp nói chung.

Trước tiên, để thành lập doanh nghiệp chủ doanh nghiệp cần phải xác định được tên, trụ sở chính và ngành nghề hoạt động (tour du lịch, khách sạn, nghĩ dưỡng hay hướng dẫn viên du lịch,…). Tiếp theo, cần xác định được điều lệ hoạt động cũng như vốn của doanh nghiệp du lịch mà mình đăng kí kinh doanh.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Thành lập doanh nghiệp du lịch có thể là doanh nghiệp du lịch tư nhân hoặc doanh nghiệp du lịch cổ phần. So với doanh nghiệp du lịch tư nhân thì thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch cổ phần cần một số giấy tờ khác liên quan như số vốn cổ đông, thỏa thuận, điều lệ cổ đông, kê khai danh sách tất cả các cổ đông.

Sau khi hoàn tất, mọi giấy tờ trên được gửi về phòng đăng ký doanh nghiệp của sở kế hoạch và đầu tư. Đồng thời, sau khi cấp phép chứng nhận doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp cần xin giấy phép hoạt động của sở văn hóa thể thao và du lịch hoặc cục du lịch. Tuy nhiên khó khăn vẫn còn rất nhiều và bạn sẽ phải gặp nó trong quá trình xin giấy phép, để mọi việc đơn giản hơn bạn có thể sử dụng những dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.