• Kinh doanh
  • Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn, một câu hỏi quen thuộc nhất từ những ai đang có ý định thành lập doanh nghiệp.

Vốn cũng là một trong những điều quyết định, giúp bạn thành lập doanh nghiệp thành công và cũng là điều kiện quyết định bạn có đủ tiêu chuẩn để thành lập doanh nghiệp hay không.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Trước khi giải quyết câu hỏi: Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn? thì chúng ta phải hiểu vốn ở đây là vốn gì. Khi thành lập doanh nghiệp có hai loại vốn cần biết đó là vốn của doanh nghiệp hay còn gọi là vốn điều lệ. Tuy nhiên loại vốn được quy định chặt chẽ theo luật là vốn pháp định. Doanh nghiệp phải đảm bảo mọi yêu cầu về vốn pháp định thì mới được đăng kí kinh doanh và hoạt động.

Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn còn tùy thuộc vào ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp đó. Vốn pháp định là số vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có, được quy định theo luật doanh nghiệp. Ví dụ như đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì số vốn pháp định tối thiểu là 6 tỷ đồng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng. Mỗi doanh nghiệp thuộc loại hình kinh doanh khác nhau sẽ có số vốn pháp định khác nhau. Vậy để biết chính xác doanh nghiệp của mình cần bao nhiêu vốn, hãy đến trung tâm thành lập doanh nghiệp giá rẻ.