• Kinh doanh
  • Quy trình của công tác kiểm định chống sét

Quy trình của công tác kiểm định chống sét

Kiểm định chống sét là quá trình đơn giản, không phức tạp và kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đòi hỏi độ chính xác cực để đảm bảo an toàn. Vì vậy quá trình này cũng phải diễn ra một cách tuần tự và tỉ mỉ, không được bỏ qua giai đoạn nào và phải do một trung tâm có chức năng kiểm định.

Những điều kiện cần phải chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định chống sét

- Phải được sự thống nhất giữa hai đơn vị: Đơn vị có thiết bị kiểm định và đơn vị có chức năng kiểm định chuẩn bị nhằm có sự hỗ trợ thuận lợi nhất trong quá trình diễn ra kiểm định chống sét.

kiểm định chống sét

- Bên đơn vị có thiết bị kiểm định phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lí lịch của thiết bị chống sét cho đơn vị kiểm định.

- Bên đơn vị có thiết bị kiểm định chuẩn bị sơ đồ bố trí các thiết bị chống sét, hướng dẫn những vị trí đã được lắp đặt thiết bị cho đơn vị kiểm định được rõ.

- Đơn vị kiểm định cử kiểm định viên có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kiểm định chống sét tiến hành. Đồng thời kiểm định viên phải được trang bị những dụng cụ bảo hộ lao động chuyên dụng để bảo vệ an toàn cho cá nhân. Đồng thời cùng với những thiết bị chuyên dụng chuyên dùng trong đo đạc và thử nghiệm chống sét.

- Điều kiện ngoại cảnh: Thời tiết phải năng ráo, không mưa hay có giông. Điều này phải được đặc biệt chú ý bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cá nhân kiểm định viên và độ chính xác của kết quả kiểm định.

Quy trình kiểm định chống sét

Quy trình này diễn ra gồm bốn bước sau:

- Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, thông số kĩ thuật được ghi trong thiết bị do nhà sản xuất đưa ra.

- Bước 2: Kiểm tra chi tiết các bộ phận. So sánh số liệu với kết quả đo được xem chính xác hay không.  Kiểm tra các bộ phận như:  Kim thu sét, các mối nối, hàn hay dây dẫn có bị rò rỉ hay hở không; Xác định vị trí dây dẫn tiếp địa và làm sạch dây dẫn ở vị trí này.

- Bước 3: Kiểm tra hoạt động thử nghiệm: Kiểm định viên sẽ sử dụng những dụng cụ chuyên dụng để đo đạc và thử nghiệm. Dùng máy đo điện trở để đo điện trở tiếp đất của thiết bị. Sau đó thiết lập các mối nối theo máy đo điện trở nối đất.

- Bước 4: Xử lý kết quả: Kiểm định viên ghi các kết quả đo được vào hồ sơ thiết bị. So sánh kết quả và phân tích xem kết quả đã đạt yêu cầu hay chưa. Quá trình ghi biên bản phải có sự chứng kiến của cả hai đơn vị. Nếu đạt yêu cầu sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định ngay sau khi quá trình kiểm định cho đơn vị sử dụng. Nếu kết quả không đạt, kiểm định viên sẽ nêu những lí do vì sao không đạt đồng thời đưa ra hướng xử lý và khắc phục hợp lý. Lập biên bảo báo cáo và đưa kết quả lên cho nhưng đơn vị có chức năng của nhà nước. Kết thúc quá trình kiểm định.