• Kinh doanh
  • Quy trình chung thành lập doanh nghiệp

Quy trình chung thành lập doanh nghiệp

Luôn có một quy trình chung thành lập doanh nghiệp khi tìm hiểu Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp hiện nay nay đang tồn tại không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên,…

Những loại hình doanh nghiệp này luôn có những điểm tương đồng nhất định.

Vậy Quy trình chung thành lập doanh nghiệp là gì?

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng kí kinh doanh theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ở nơi mà doanh nghiệp của bạn đăng ký trụ sở.

Bước 3: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì sau 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Phòng đăng kí kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người nộp và đăng kí thông tin doanh nghiệp mới được thành lập lên công thông tin doanh nghiệp Quốc gia.

Trên đây là những Quy trình chung thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp khi muốn thành lập đều phải trải qua hầu hết các bước này. Vấn đề doanh nghiệp hay gặp phải nhất là thủ tục hồ sơ, nhiều hồ sơ đăng kí doanh nghiệp không hợp lệ được trả lại làm gián đoạn việc thành lập doanh nghiệp. Cách duy nhất để không gặp phải tình trạng này là tìm hiểu thông tin các thủ tục hồ sơ một cách chính các.