VINABRAND
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Quy định về việc thành lập công ty cổ phần

Khi có ý định thành lập công ty cổ phần thì bạn cần phải biết các quy định về việc thành lập công ty cổ phần như thế nào để đảm bảo là khi tiến hành thành lập công ty sẽ thuận lợi nhất. Đây là điều mà ai cũng muốn có được khi thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp khi thành lập cần phải biết được các thủ tục và quy định mà pháp luật ban hành để đăng ký kinh doanh như thế nào. Nếu không biết thì có thể tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Quy định về việc thành lập công ty cổ phần


Công ty cổ phần là công ty hoạt động theo chế độ trách nhiệm hữu hạn và nó có tính độc lập đối với các chủ sở hữu của nó. Quy định về việc thành lập công ty cổ phần mà bạn cần biết chính là không hạn chế số lượng cổ đông cũng như không hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần như các loại hình doanh nghiệp khác. Theo đó thì các cổ đông trong công ty cổ phần sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn mình góp vào công ty.

Quy định về cấu trúc vốn của công ty cổ phần

- Loại hình công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp hoạt động theo hình thức đối vốn.Mối quan hệ của các cổ đông trong công ty cổ phần đều dựa vào vốn góp vào công ty và các lợi ích có được.

- Công ty cổ phần có 2 loại cổ phần gọi là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Vì có nhều loại cổ phần như vậy nên công ty cổ phần có sự linh hoạt về vốn góp rất lớn. Từ đó giúp cho công ty cổ phần có thể có được các cơ hội kinh doanh rất thuận lợi.

- Trong hoạt động của công ty cổ phần có sự phân rõ quyền lực của các bộ phận trong hoạt động quản lý công ty để nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông tham gia vào công ty được hiệu quả nhất.

- Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế thì công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu chặt chẽ và hoàn hảo nhất. Nó vừa có sự phân chia quyền lực rõ ràng nhưng lại vừa chịu sự chi phối đối với quyết định của cấu trúc vốn.

Quy định về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Quy định về cơ cấu tổ chức là một trong những quy định về việc thành lập công ty cổ phần đặc trưng nhất mà các loại hình doanh nghiệp khác không có được. Cụ thể như công ty cổ phần có các bộ phần như sau:

- Đại hội đồng cổ đông,

- Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát

- Giám đốc và các chức danh quản lý khác.

Quy định về quy mô hoạt động của công ty cổ phần

Việc thành lập công ty cổ phần là nhằm thực hiện các mục đích kinh doanh mà một vài nhà đầu tư đơn lẻ không thể thực hiện được. Có nghĩa là công ty cổ phần sẽ hoạt động và huy động vốn từ công chúng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Việc huy động vốn này có thể được thực hiện bằng cách phát hành cổ phiếu ra thị trường hoặc kết nạp thêm cổ đông.

Những quy định về việc thành lập công ty cổ phần nói trên là những quy định cơ bản nhất mà pháp luật ban hành đối với loại hình doanh nghiệp này. Bạn muốn thành lập doanh nghiệp này thì cần phải nắm rõ các quy định để có thể đảm bảo hoạt động thành lập doanh nghiệp được hiệu quả nhất.