VINA BRAND
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Giải trí
  • Quy định về tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân

Quy định về tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi nói đến doanh nghiệp tư nhân thì điều đầu tiên mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua chính là trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Vậy, với tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân thì pháp luật quy định như thế nào về quyền sở hữu?

Doanh nghiệp khi thành lập cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Vì thế mà họ không có nhiều thời gian để có thể hoàn tất việc thành lập một cách nhanh chóng. Nếu vậy thì doanh nghiệp có thể nhờ tới sự giúp đỡ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp để đảm bảo là việc thành lập doanh nghiệp được nhanh và hợp pháp.

Quy định về tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhânĐối với những tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân thì pháp luật cũng có những quy định liên quan để có thể đảm bảo là việc quản lý hoạt động và chế độ trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân được thực hiện một cách chính xác nhất.

- Thứ nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là người duy nhất góp vốn vào việc thành lập doanh nghiệp tư nhân bằng tài sản mà mình có. Tài sản này có thể là tiền mặt, vàng hay giá trị sử dụng đất.

- Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp không có sự độc lập về mặt tài sản. Thực tế thì tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là tài sản của doanh nghiệp và ngược lại. Vì không có sự độc lập này nên doanh nghiệp tư nhân mới không có tư cách pháp nhân như các loại hình doanh nghiệp khác.

- Thứ ba là chủ doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản đứng tên mình đối với các khoản nợ kinh doanh hay các nghĩa vụ tài chính khác kèm theo.

- Thứ tư là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tư nhân thực chất cũng chính là tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì thế mà chủ doanh nghiệp tư nhân có thể sử dụng tài sản này để thực hiện các công việc kinh doanh hay mua sắm cá nhân cho mình đều được.

- Thứ năm là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là một phần rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Một khi tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân ít đi có nghĩa là nguồn vốn và sự đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp tư nhân vì thế mà cũng giảm đi rất nhiều.

- Thứ sáu là chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng nghĩa với đó là có toàn quyền quyết định đối với tài sản của doanh nghiệp tư nhân và cũng là của chính mình.

- Thứ bảy là theo quy định của pháp luật thì do trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân nên loại hình doanh nghiệp này thường tạo được niềm tin rất lớn từ khách hàng hay các đối tác. Đây là một trong những lý do khiến cho doanh nghiệp tư nhân cũng là một trong những loại hình doanh nghiệp được nhiều người lựa chọn thành lập khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp để kinh doanh.

Như vậy thì vấn đề tài sản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân đã được chúng tôi nêu rõ thông tin qua bài viết trên. Hy vọng là nó có thể giúp cho bạn biết được đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này để có sự chuẩn bị chu đáo nhất khi lựa chọn.