• Thị trường
  • Phát triển ngành vận tải đường biển ở Việt Nam

Phát triển ngành vận tải đường biển ở Việt Nam

Tận dụng tốt những gì có sẵn, việc phát triển ngành vận tải đường biển ở Việt Nam đang được tập trung và đẩy mạnh trong nhiều năm nay. Hiện tại đã có những sự đổi mới và cải tiến rõ rệt.

Vốn sở hữu hàng ngàn năm lịch sử, hoạt động giao thương ở nước ta đã được hình thành từ đây rất lâu, trong đó có cả trao đổi với nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới. Mãi về sau này, khi tàu thuyền bắt đầu xuất hiện nhiều, lúc này các hoạt động đường biển mới được hình thành và phục vụ cho hoạt động buôn bán của các thương gia.

Bước vào thế kỷ 20, ngành vận tải biển ở Việt Nam đã dần phát triển mạnh hơn nữa, sau đó không lâu là sự ra đời của xưởng đóng tàu Ba Son nổi tiếng được đặt tại khu vực Nam Kỳ. Nhưng lúc này, vận chuyển nội địa đường biển là chủ yếu, việc các tàu hàng của ta đến các nước khác là vô cùng ích, một phần cũng vì phương tiện còn chưa phục vụ tốt cho nhu cầu này.

vận chuyển nội địa

Có thể nói rằng trong thế kỷ 21, khi đất nước đã có những đổi mới và tuy duy tiến bộ hơn, từ đó ngành vận chuyển đường đường biển mới được đẩy mạnh phát triển. Đến nay hình ảnh những cảng biến nước sâu có quy mô lớn, những tàu chở hàng thuộc sở hữu của các đơn vị vận tải Việt Nam đã rất phổ biến. Chính điều này đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của vận chuyển đường biển nước ta như thế nào.

Nhờ sự lớn mạnh của ngành vận tải biển nước nhà mà các doanh nghiệp trong nước đã được hưởng không íi lợi ích có được từ đây. Với con đường vận tải thuận tiện, các mặt hàng trong nước sẽ dễ dàng được vận chuyển và tiếp cận với thị trường của nhiều nước khác nhau. Đồng thời cũng từ đây mà các sản phẩm, hàng hóa nổi tiếng trên thế giới đến tay người tiêu dùng trong nước nhiều hơn. Sự phát triển của hàng hải Việt Nam là một yếu tố giúp cho nền kinh tế nước ta lớn mạnh và đi lên hơn nữa.