• Kinh doanh
  • Những lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp

Những lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp thì đôi lúc có nhiều doanh nghiệp quên mất hoặc bỏ qua các thủ tục cần làm sau khi cầm được tờ giấy GPDKKD.

Điều này sẽ khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi lớn sau này hoặc thậm chi bị phạt từ nhẹ tới nặng.

Việc đăng ký giấy phép kinh doanh sau khi thành lập thường là không còn gì vất vả, nhưng vẫn còn một số thủ tục cần giải quyết trước thời hạn như báo cáo mã số thuế trước 10 ngày, phải đăng ký khai báo linh vực kinh doanh tại trang thông tin doanh nghiệp Việt Nam trước 30 ngày, phải cần gắng bản tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, hay là báo cáo thuế,..

Tất cả những điều này phải thực hiện đúng trước kì hạn hoặc phải làm trong một thời gian nhất định nào đó.  Thường thi khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp thì những điều này sẽ được giải quyết một cách gọn gàn nhờ dịch vụ mà doanh nghiệp không cần phải bận tâm tới. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết tới dịch vụ và cũng có doanh nghiệp tự đăng kí dịch vụ.

Bạn có thể lên mạng để tìm về 11 điều cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp để có thể dễ dàng tránh được những rủi ro khi mà đăng ký thành lập doanh nghiệp xong lại phải bị dính thêm những khoản tiền không đáng có.