• Kinh doanh
  • Những đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp là ai?

Những đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp là ai?

Bạn muốn biết những đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp để xem mình có thể thực hiện quyền làm chủ doanh nghiệp được hay không.

Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi này trong thời gian gần đây, đây là điều chúng ta nên tìm hiểu đầu tiên khi có ý tưởng kinh doanh nảy ra trong đầu và muốn hiện thực hóa nó.

Những đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp được quy định trong luật doanh nghiệp hiện hành là:

Những người có đủ năng lực pháp nhân và tuyệt đối không nằm trong điều 13. Đó là những người hiện tại không phải chấp hành án của tòa án, có đủ giấy tờ tùy thân, có năng lực nhận thức đầy đủ và đã đủ tuổi thành niên, tức trên 18 tuổi.

Nhà đầu tư trong nước phải là những cá nhân có quốc tịch Việt Nam. Nếu là cá nhân có quốc tịch nước ngoài thì phải tổ chức thành lập doanh nghiệp theo pháp luật nước ngoài, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ta.

thành lập doanh nghiệp tại TP.HCM hiện nay cũng tư vấn cho bạn biết những đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Bạn có thể đến dịch vụ này, gửi gắm ý tưởng thành lập doanh nghiệp của mình cho đội ngũ nhân viên ở đó.