• Kinh doanh
  • Luật thành lập doanh nghiệp tư nhân

Luật thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trong Luật thành lập doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất bởi trong hồ sơ đăng kí có quá nhiều loại giấy tờ, giấy chứng nhận. Các cá nhân, tổ chức khi muốn thành lập doanh nghiệp thường vướng mắc trong công đoạn này.

Trong bài viết “Luật thành lập doanh nghiệp tư nhân” này chúng tôi sẽ nói về vấn đề hồ sơ đăng kí doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp như sau:

- Với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân phải được tuân thủ theo điều 16 bộ luật doanh nghiệp. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

- Đối với doanh nghiệp hợp danh theo điều 17 của bộ luật doanh nghiệp. Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

- Đối với công ty TNHH theo điều 18 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2005. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Đối với công ty cổ phần hồ sơ đăng ký theo điều 19 luật doanh nghiệp 2005.

Mọi thắc mắc về Luật thành lập doanh nghiệp tư nhân hãy gửi về cho dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi, với đội ngũ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết sẽ là người đồng hành số một trên con đường thành lập doanh nghiệp của bạn.