• Thị trường
  • Lợi ích trước mắt và lâu dài mà kiểm định an toàn mang lại

Lợi ích trước mắt và lâu dài mà kiểm định an toàn mang lại

Cũng giống như sự chuẩn bị trước cho một hành động, kiểm định an toàn là bước khởi đầu cho một quá trình dài phía trước. Vậy kiểm định an toàn để làm gì? Chúng ta đã hiểu đúng vai trò của kiểm định an toàn hay chưa?

Đầu tiên, phải nhắc tới đối tượng của kiểm định an toàn, đó là các loại máy, thiết bị, vật tư có nguy cơ rủi ro cao trong an toàn lao động được pháp luật quy định rõ trong Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014. Những điều kiện tiến hành kiểm định là kiểm định an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường. Nếu xét về mặt cảm tính, nhiều người trong chúng ta chắc hẳn sẽ nghĩ: Nếu không có gì bất thường xảy ra thì kiểm tra, kiểm định để làm gì và sẽ cho rằng kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ là thừa thãi nhưng do quy định về pháp luật đề ra bắt chúng ta phải tuân theo nên đành miễn cưỡng. Sự thật có hẳn là thế?

Một loại máy móc, thiết bị, vật tư ngay từ đầu nhập về không phải tất cả đều là hoàn hảo, có những lỗi sai sót nhỏ mà chỉ cần chủ quan thôi cũng đã gây ra cực kỳ nhiều hậu quả. Bởi tất cả các loại đối tượng kiểm định có trong danh mục đều có sức ảnh hưởng lớn tới quy mô tổng thể đặc biệt là những loại máy móc, thiết bị có công suất lớn. Việc kiểm định ban đầu mang tính chất xác định sự vận hành ổn định và không có bất cứ một lỗi kỹ thuật nào phát sinh để đưa vào sử dụng. Việc đảm bảo an toàn lao động là điều đương nhiên chứ không phải chỉ là do tuân thủ luật pháp mà chúng ta bắt buộc làm theo. Bảo vệ an toàn lao động cho cộng đồng và cho chính chúng ta là cơ sở để kiểm định an toàn được xây dựng và tồn tại lâu dài. Trước mắt, kiểm định an toàn là thủ tục pháp luật, đại diện cho sự bảo hộ của pháp luật đối với an toàn lao động, về lâu dài, đây là sự đảm bảo cho lợi ích của cả cộng đồng xã hội nên việc nhìn nhận đúng vai trò của hoạt động này là vô cùng quan trọng, chỉ cần một sự chủ quan, lơ là thì hậu quả xấu xảy ra là điều không thể tránh khỏi.