• Thị trường
  • Kiểm định cầu trục gặp phải những vướng mắc nào?

Kiểm định cầu trục gặp phải những vướng mắc nào?

Hiện nay, trong mọi ngành nghề đều có những vướng mắc mà người thực hiện thường xuyên gặp phải và kiểm định cầu trục cũng vậy, với việc là một ngành nghề mới hiện nay, thì việc thường xuyên gặp những vướng mắc là một việc không hiếm gặp đối với những kiểm định viên đã và đang làm công tác kiểm định an toàn cầu trục hiện nay.

Kiểm định cầu trục cần được thực hiện đúng thời hạn

Có thể nói, việc thực hiện đúng thời hạn trong công tác kiểm định cầu trục là một trong những giải pháp góp phần gia tăng tuổi thọ của thiết bị cầu trục, quá trình kiểm định có thể tìm ra những nguyên nhân gây hư hỏng thiết bị hoặc sửa chữa những lỗi sai mà thiết bị đang gặp phải, góp phần giảm bớt một phần chi phí sửa chữa cho cơ sở sử dụng thiết bị.

kiểm định cầu trục

Những vướng mắc kiểm định cầu trục gặp phải

Một số vướng mắc mà người làm công tác kiểm định cầu trục gặp phải như:

Hiện nay, vẫn chưa có những chế độ lương cũng như các khoản bồi dưỡng xứng đáng với công sức của những kiểm định viên đã thực hiện công tác kiểm định cầu trục, điều này có thể giải thích tại sao, số lượng kiểm định viên thực hiện kiểm định an toàn thiết bị cầu trục luôn thiếu và không đủ để đáp ứng yêu cầu của các cơ sở sử dụng.

Việc bảo vệ tính mạng cũng như sức khỏe của người kiểm định viên chưa được nhiều cơ sở sử dụng thiết bị quan tâm đúng đắn, điều này làm cho tâm lý người kiểm định không yên tâm mỗi khi tiến hành công việc.

Các văn bản hướng dẫn quy trình kiểm định của nhà nước chưa thống nhất, chưa có nhiều hướng dẫn chi tiết hợp lý, điều này là một trong những khó khăn cho các cơ quan kiểm định trong quá trình tiến hành làm việc, hy vong trong thời gian tới các văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước sẽ chi tiết và hướng dẫn chu đáo và kỹ lưỡng hơn, giúp ích cho công tác kiểm định nhiều hơn nữa.

Các cơ sở sử dụng thiết bị cầu trục chưa thực sự hợp tác với các cơ quan kiểm định về quy trình kiểm định an toàn thiết bị cầu trục. Hiện nay, rất nhiều cơ sở sử dụng đều có suy nghĩ rằng công việc kiểm định đều do đơn vị kiểm định thực hiện toàn bộ, cơ sở sử dụng thiết bị cầu trục không có bất kỳ mối liên quan nào đến công tác kiểm định, điều này hoàn toàn sai lầm và gây nên chất lượng quá trình kiểm định cầu trục không được đảm bảo.

Chưa có các khu vực cách ly đúng chuẩn để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người kiểm định viên. Khi tiến hành công việc kiểm định không chỉ người kiểm định viên đến và thực hiện công việc mà cơ sở sử dụng thiết bị cũng cần phải tiến hành công tác xây dựng khu vực cách ly đúng theo chuẩn đã được quy định tại các văn bản nhà nước hiện nay.

Tóm lại, cần khắc phục những vướng mắc kịp thời để nâng cao chất lượng của quá trình kiểm định cầu trục, mang lại một dịch vụ chất lượng hơn.