• Kinh doanh
  • Khóa học kế toán thuế thực hành

Khóa học kế toán thuế thực hành

Nhu càu tham gia một khóa học kế toán thuế thực hành thực tế là rất lớn đối với cac bạn sinh viên mới ra trừơng, chưa có kinh nghiệm thực tê. Bởi vì công việc kế toán thuế là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Chính vì thế các doanh nghiệp rất quan tâm tới những kiến thức này khi tuyển dụng.

 

 

Đến với khóa học kế toán thuế do trung tâm học kế toán thực hành Gia sư kế toản trưởng tại tphcm  tổ chức các bạn sẽ được trang bị những ký năng cũng như kinh nghiệm làm việc kế toán thuế tực tế, đáp ứng được các nhu cầu của nhà tuyển dụng, Các kỹ năng kế toán thuế các bạn còn hạn chế sẽ được chúng tôi bổ sung cho các bạn trong khóa học kế toán thuế.

 

  •  Kỹ năng quyết toán thuế
  • Kỹ năng lập báo cáo thuế
  • Báo cáo thuế thu nhập

 

  • Các luật trong kế toán thuế ...

 

Chúng tôi không giới hạn thời gian thực hành trên máy cho đến khi các bạn thành thạo mới thôi

 

Xem thêm chi tiết về đối tượng,  nội dung khóa học ,thời gian và học phí .... hocketoanthuchanh.vn