• Thị trường
  • Khi nào vận tải nội địa không còn chiếm hầu hết thị phần đường biển?

Khi nào vận tải nội địa không còn chiếm hầu hết thị phần đường biển?

Hiện nay thị phần vận tải nội địa đường biển đang chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu của vận tải biển, và chúng ta cũng đều biết rằng chỉ khi nào thị phần này giảm đi thì vận tải biển Việt Nam mới có cơ hội để phát triển lên một tầm cao mới.

Nhiều yếu tố lợi thế từ tự nhiên cũng như chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho vận tải nội địa ngày càng hoạt động nhiều, chiếm tỷ trọng cao đến 90% trong cơ cấu của lĩnh vực vận tải đường biển, điều này không cho thấy sự phát triển tích cực mà chỉ thấy rằng vận tải nước ta chưa đủ lực để vươn xa ra thị trường thế giới.

Những chuyến tàu vận chuyển quốc tế thường đòi hỏi rất cao về những yếu tố như kỹ thuật, hiện đại, đảm bảo an toàn cũng như những kỹ năng của người điều khiển phải ở mức cao nhất nhằm hạn chế những rủi ro, tai nạn vận tải biển nghiêm trọng có thể xảy ra. Trong khi đó những điều này khó có thể đảm bảo ở doanh nghiệp vận tải Việt Nam, chúng ta gặp vấn đề ở thiếu đầu tư, thiếu kinh nghiệm cũng cũng thiếu luôn điều kiện và nỗ lực.

Chính vì thế mà tỷ trọng của vận tải nội địa vẫn rất cao mặc cho tỷ trọng quốc tế chỉ ở mức độ tầm tầm, nếu không có chính sách bảo hộ của nhà nước thì điều này cũng không được đảm bảo. Chính vì thế chúng ta cần có sự thay đổi, nâng cấp khả năng quản lý tổ chức cũng như đầu tư có kế hoạch hơn vào các hoạt động vận tải biển. Các doanh nghiệp vận tải nên chú trọng chất lượng hơn số lượng để có thể thay đổi tỷ trọng của mình.

Chỉ khi nào vận tải nội địa chiếm ngang bằng hay ít hơn vận tải quốc tế bằng đường biển thì mới có thể cảm nhận được sự phát triển của lĩnh vực vận tải đường biển của nước ta. Hiển nhiên là nên thay đổi theo hướng tăng vận chuyển quốc tế chứ không phải bằng cách giảm đi cả vận tải nội địa.