VINA BRAND
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Hướng dẫn thủ tục thuế sau khi thành lập doanh nghiệp

Bạn có biết là doanh nghiệp và cơ quan thuế là hai khái niệm không thể tách rời không? Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp thì bạn phải nắm rõ thủ tục thuế sau khi thành lập doanh nghiệp như thế nào. Nó sẽ quyết định việc doanh nghiệp của bạn có thành lập và hoạt động hợp pháp hay không đấy.

Doanh nghiệp luôn gặp khó khăn về việc thực hiện các thủ tục trước và sau khi thành lập. Vì thế mà chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Hướng dẫn thủ tục thuế sau khi thành lập doanh nghiệpĐăng ký khai nộp thuế là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ mà doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân cần thực hiện. Vì thế, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thuế sau khi thành lập doanh nghiệp để đảm bảo là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi và hợp pháp.

Theo quy định của pháp luật thì các Doanh nghiệp, Đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp mới thành lập là đối tượng thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế sau khi đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ tư vấn một số thông tin có liên quan đến thủ tục này để bạn có thể nắm được rõ nhất.

Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế thì doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thuế sau khi thành lập theo đúng thời hạn quy định, cụ thể như sau:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc thời gian này được tính từ: Ngày ghi trên Giấy phép đăng ký kinh doanh được cơ quan chức năng cấp mà doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanhthì phải thực hiện đăng ký thuế theo đúng quy định được ban hành. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đăng ký thuế mà bị cơ quan chức năng phát hiện thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định. Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thuế

Theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý thuế thì hồ sơ đăng ký thuế mà doanh nghiệp cần chuẩn bị phải được thực hiện với các nội dung đầy đủ như sau:

a) Đối với Doanh nghiệp:

Các thành phần hồ sơ mà doanh nghiệp cần chuẩn bị sẽ không quá nhiều nhưng quan trọng là phải chính xác theo quy định. Hồ sơ gồm: Mẫu tờ khai đăng ký thuế theo quy định; Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Đối với đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp:

So với hồ sơ mà doanh nghiệp chuẩn bị thì hồ sơ của đơn vị trực thuộc doanh nghiệp khi làm thủ tục thuế sau khi thành lập doanh nghiệp cũng không quá khác biệt. Cụ thể hồ sơ gồm có : bản khai đăng ký thuế mẫu số 02; Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp.

c) Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ thì doanh nghiệp hay đơn vị trực thuộc doanh nghiệp liên hệ để nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tại đây, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo đúng trình tự được quy định.

Nói tóm lại thì thực tế ra thủ tục thuế sau khi thành lập doanh nghiệp không quá khó. Nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng. Vì thế, sau khi thành lập thì doanh nghiệp cần phải hết sức chú ý để có được hiệu quả công việc cao nhất cho mình.