• Thị trường
  • Huấn luyện an toàn trong lao động không bao giờ thừa

Huấn luyện an toàn trong lao động không bao giờ thừa

Có lẽ tai nạn trong lao động là tai nạn thường xuyên gặp nhất. Độ nguy hiểm của nó gây ra cho người lao động và những người xung quanh thì thật là đáng sợ. Cũng bởi lẽ đó mà công tác huấn luyện an toàn đặc biệt là trong lao động luôn cần thiết.

Theo thống kê năm 2015, tỉ lệ thương vong trong lao động của ngành xây dựng chiếm tới 30% trên tổng số vụ tai nạn lao động của các ngành. Một con số đáng báo động, và cũng chính vì lí do này mà huấn luyện an toàn trong thi công xây dựng luôn được triển khai mạnh mẽ ở các công trường. Trong các buổi huấn luyện, chủ đầu tư và các nhà thầu nên để công nhân viên giao lưu với giảng viên huấn luyện an toàn thật nhiều.

Cho họ được đứng lên phát biểu, được nêu ra ý kiến của mình trong các vấn đề an toàn lao động. Đồng thời yêu cầu các giảng viên nhắc đi nhắc lại các quy tắc an toàn lao động, cách sử dụng đồ bảo hộ, cách xử dụng bình chữa cháy. Đưa ra các tình huống giả định cùng biện pháp xử lí, mà nhân vật chính trong tình huống là người lao động đóng vai.

Để huấn luyện có hiệu quả cao nhất đi vào thực tế thì các nhà thầu, các chủ đầu tư phải đảm bảo công tác an toàn lao động ở mức cao nhất. Luôn kiểm tra thường xuyên kĩ thuật lắp dàn giáo phải đúng chất lượng và kĩ thuật.Trang thiết bị khi thi công phải được kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng và bảo dưỡng định kì. Nói không với cách lắp dàn giáo theo kinh nghiệm mà không theo một quy định nào cả. Trong các công trường nên có băng rôn, biểu ngữ… nhắc nhở người lao động phải đảm bảo an toàn khi làm việc,

Nói tóm lại, huấn luyện an toàn phải được thực hiện thường xuyên để đôn đốc cả chủ đầu tư lẫn người lao động đều hiểu về nhu cầu của nhau trong lao động. Từ đó hai bên đều đáp ứng theo nguyện vọng của hai bên mong muốn, để người lao động luôn an toàn, tránh thiệt hại cho cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu.