• Thị trường
  • Định hướng phát triển công tác huấn luyện an toàn tại nước ta

Định hướng phát triển công tác huấn luyện an toàn tại nước ta

Huấn luyện an toàn chưa bao giờ lại trở thành vấn đề cấp thiết như hiện nay bởi tỷ lệ nạn nhân tử vong do mất an toàn lao động đang dần có những cải tiến mới mẻ và đi vào thực tế hơn. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn nữa chúng ta cùng xem xét đến định hướng phát triển công tác huấn luyện như thế nào nhé!

Dựa trên thực trạng và nhận thức những kinh nghiệm thực tiễn trong những năm gần đây, chúng ta đã có những chính sách hoàn thiện hơn khi thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ với những biện pháp thiết thực. Đã sửa đổi và xây dựng lại một cách đồng bộ có hệ thống các hình thức bộ luật Lao động, luật an toàn - Vệ sinh lao động để thống nhất với các luật khác như Luật lệnh phí, doanh nghiệp và lệ phí...Theo các định hướng đã được xác định cụ thể:

- Áp dụng công cuộc xã hội hóa qua việc đảm bảo chất lượng và hướng đến sự chuyên nghiệp khi huấn luyện.

- Trụ sở của các tổ chức cần đáp ứng đúng tiêu chuẩn phòng học lý thuyết, thực hành, ...Thiết bị huấn luyện an toàn có thể phù hợp với nội dung bài giảng: Thiết bị tối thiểu đảm bảo được thực hành các chuyên đề an toàn máy và an toàn điện,...

- Đội ngũ giáo viên hội tụ: Số lượng đầy đủ có tiêu chuẩn trình độ và kinh nghiệm, sở hữu nội dung giảng dạy theo chuyên môn. Cán bộ quản lý cũng có yêu cầu tương tự.

Ngoài ra, còn có những chính sách bổ trợ khác cũng không thể quên đi các mục đã được công bố và đang từng bước cải tiến cho phù hợp với từng thời kì phát triển của xã hội.

- Gia tăng công tác quản lý Nhà nước theo nghị quyết 178/2007/NĐ-CP đã tách bạch rõ nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác huấn luyện an toàn VSLĐ; Bên cạnh đó, cũng có đề cập đến mục phân cấp quản lý và quyền hạn cho từng cơ quan quản lý từ đó sẽ nâng cao được hiệu quả và việc giám sát chặt chẽ công tác huấn luyện sẽ được đảm bảo hơn.

- Hướng dẫn về phí huấn luyện và chương trình khung huấn luyện cụ thể với phí huấn luyện dựa trên nội dung, yêu cầu cơ sở vật chất, thời lượng chương trình huấn luyện... Để tính phí một cách chính xác và hợp lý. Còn khung chương trình xây dựng sau khi có nghiên cứu đề suất của các chuyên gia nhằm đưa ra một khung chuẩn nhất và phù hợp với các cơ chế cụ thể.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin chi tiết về từng tiêu chí: Dịch vụ huấn luyện, chương trình huấn luyện trên mạng Internet, giáo viên, công bố các đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn công khai, ....

Hi vọng bạn sẽ nhanh chóng cập nhật để có hướng áp dụng đúng nhất, chuẩn nhất và hiệu quả nhất những biện pháp huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh của mình.