• Kinh doanh
  • Đăng thông báo thành lập doanh nghiệp

Đăng thông báo thành lập doanh nghiệp

Đăng thông báo thành lập doanh nghiệp là công việc của doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp được thành lập.

Tìm hiểu thông tin về đăng thông báo thành nghiệp là điều cần thiết cho những ai có ý định thành lập doanh nghiệp. Đến với thành lập doanh nghiệp Sài Gòn Acc bạn sẽ được tư vấn đầy đủ và cụ thể về đăng thông báo thành lập doanh nghiệp và các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiệp.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Đăng thông báo doanh nghiệp được pháp luật quy định rất rõ ràng và cụ thể. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyến cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đăng thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong ba số liêp tiếp.

Việc đăng thông báo thành lập doanh nghiệp là bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp sau khi được thành lập. Nếu doanh nghiệp không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc đăng thông báo này thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Việc còn lại là lựa chọn nơi và loại hình đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn và lựa chọn một loại hình phù hợp nhất cho bạn.