07-04-2012 16:06:37

Giải trí

Đến thượng đế cũng phải cười (phần 1)

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Xixo, một thổ dân bộ lạc Sho ở sa mạc Kalahari lần đầu tiên được tiếp xúc với công nghệ - dưới dạng một chai Coca Cola. Anh ta mang về cho bộ lạc và người dân ở đây dùng nó vào rất nhiều việc. Họ bắt đầu tranh giành nhau và Xixo quyết định mang nó trả cho Thượng đế...

Nguồn: