26-02-2016 21:29:58

Tự giới thiệu

Luật Doanh nghiệp 2015 về thành lập doanh nghiệp

Xem các bài viết của philip »
Tạo bởi philip
Tags:
Đối với những ai có ý định thành lập doanh nghiệp trong năm 2015 cần phải lưu ý Luật Doanh nghiệp 2015 về thành lập doanh nghiệp.

Nắm rõ những quy định của Luật Doanh nghiệp 2015 về thành lập doanh nghiệp để có thể thành lập doanh nghiệp đúng pháp luật, tiết kiệm thời gian và thành lập doanh nghiệp với giá rẻ.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Luật Doanh nghiệp 2015 về thành lập doanh nghiệp cơ bản vẫn giữ các quy định của Luật Doanh nghiệp cũ. Song, có một có thay đổi mới như sau: doanh nghiệp không cần phải đăng kí con dấu tại cơ quan công an mà phải gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Có một điểm đổi mới nữa là việc hợp nhất các doanh nghiệp thì không nhất thiết các doanh nghiệp phải cùng loại. Đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện thêm một bước đăng kí doanh nghiệp như doanh nghiệp bình thường để nhận giấy đăng kí doanh nghiệp. Khi tiến hành họp cổ đông thì số lượng cổ đông tham gia tối thiểu là 51% trên tổng số cổ đông của doanh nghiệp, giảm hơn so với trước đây.

Cũng có nhiều cần lưu ý trong việc thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể.

Nguồn: