• Kinh doanh
  • Chi phí hợp lý khi mua cỏ nhân tạo

Chi phí hợp lý khi mua cỏ nhân tạo

Trong điều kiện cần thiết giảm tiêu thụ nước thì việc thay thế bãi cỏ tự nhiên bằng các loại cỏ nhân tạo sân cỏ mini nhân tạo sẽ là xu hướng hợp lý ! Theo cảnh báo của Hiệp hội Nhà thầu

Nước vẫn tiếp tục là một mối quan tâm trên toàn thế giới . Việc tăng trưởng dân số và phát triển kinh tế đang làm cho nguồn nước trở nên ô nhiễm và cạn kiệt. Theo USGS & Đại học Arizona (Mỹ), nước sinh hoạt chiếm gấp đôi (66% ) tổng lượng nước tiêu thụ so với các doanh nghiệp thành phố. Trong đó, sử dụng nước cho phong cảnh / sân thủy lợi chiếm 60% lượng nước tiêu thụ!

California (CLCS), chi phí của nước sẽ tăng sớm. Là chủ nhà, nếu bạn sẽ thiết kế thủy lợi theo yêu cầu cảnh quan, hãy chắc chắn để tìm một nhà thầu được xác nhận thông qua các chương trình tiết kiệm nước. Tuy nhiên, như là một thay thế đơn giản, bạn thực sự cần xem xét các khoản tiết kiệm chi phí liên quan nếu bạn trồng 1 bãi cỏ tự nhiên  so với chi phí đầu tư sân cỏ nhân tạo giá rẻ !

Giá cỏ nhân tạo cũng là một ưu điểm hấp dẫn. Theo sau đó, bạn hãy xem xét chi phí mà Theo USGS & Đại học Arizona (Mỹ)tổng hợp và so sánh giữa giá cỏ nhân tạo và giá cho bãi cỏ truyền thống.