• Sự kiện
  • Cần tránh những việc sau khi sử dụng giàn giáo

Cần tránh những việc sau khi sử dụng giàn giáo

Việc sử dụng giàn giáo trong xây dựng dần trở nên phổ biến và quen thuộc đối với mọi công trình hiện nay. Để tránh những sự cố không đáng có, bạn nên lưu ý đến những điều kiện an toàn trong quá trình thi công.

Cần tránh những việc sau khi sử dụng giàn giáo


Việc sử dụng giàn giáo trong xây dựng dần trở nên phổ biến và quen thuộc đối với mọi công trình hiện nay. Để tránh những sự cố không đáng có, bạn nên lưu ý đến những điều kiện an toàn trong quá trình thi công.


Giàn giáo đóng vai trò không nhỏ trong các công trình xây dựng hiện nay, nó là thiết bị hỗ trợ đắc lực cho con người trong quá trình thi công, với những thiết kế và cấu tạo vững chắc, có vai trò chỗng đỡ sàn,...


Bạn cần tránh những việc sau khi sử dụng giàn giáo:


- Với vai trò chống đỡ sàn cho các công trình, giàn giáo đóng vai trò không nhỏ trong việc quyết định sự tồn tại và thành công trong mọi công trình xây dựng hiện nay, kể cả các dự án lớn.


- Việc vi phạm các quy tắc trong xây dựng (đặt gạch sai, trùng mạch nhiều, mạch vữa không no, tường xây bị thu hoặc lả, xây quá chiều cao đợt xây, xây tường quá dài mà không bổ trụ; tường mới xây bị mưa to trôi hết vữa.) cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình của bạn.


- Cần bố trí các thiết bị cũng như trang bị những vật dụng an toàn trong quá trình thi công, đặc biệt là những vị trí cao (giàn giáo ngoài, giàn giáo ghế, sàn, lan can,...)

  Giàn giáo Phúc Long