• Kinh doanh
  • Các lưu ý nhỏ sau khi thành lập doanh nghiệp

Các lưu ý nhỏ sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp thì rất nhiều doanh nghiệp mắc phải các trường hợp bị phát hành chính vì một vài lỗi nhỏ do không đọc kỹ quy định thành lập doanh nghiệp.

Cùng tìm hiểu một vài điều thường gặp nhất và dễ bị phạt nhất mà doanh nghiệp thường gặp phải.

Thành lập doanh nghiệp luôn là một vấn đề đâu đầu và khó chịu của các doanh nghiệp trẻ mới bước vào. Từ các việc đăng kí trước khi thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp. Tất cả những điều này điều được công bố trên mạng nhưng đôi lúc ta lại quên khuấy đi mất. Đặc biệt, với gần mười mấy lỗi thương gặp sau khi thành lập doanh nghiệp mà bạn dính hết thì phải chịu một khoản chi phí rất cao.

Vì dụ: khi bạn quên đăng kí nội dung kinh doanh lên công thông tin doanh nghiệp Việt Nam trong vòng 30 ngày thì sẽ bị phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng. Hay việc quên đăng kí báo cáo thuế sau 10 ngày thì sẽ bị phạt từ 400k cho tới 2 triệu đồng tuỷ trường hợp. Ngoài ra vẫn còn khá nhiều trường hợp khác với mức giá phạt cũng khác nhau.

Nếu bạn không nắm vững được các quy định về thành lập doanh nghiệp trước và sau thì nên nhờ tới các dịch vụ. Các dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn tranh khỏi những mức giá vô lý mà bạn không để ý là sẽ bị phạt ngay.