23-08-2017 08:34:34

Tự giới thiệu

Mẫu quyết định thành lập

Xem các bài viết của philip »
Tạo bởi philip
Tags:
Khi bạn muốn thành lập công ty, khi bạn muốn thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thì việc đầu tiên bạn phải làm đó là đăng ký hồ sơ thành lập công ty, trong đó có mẫu quyết định thành lập công ty.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp dường như đang nở rộ trong thị trường hiện nay, bởi nhu cầu thành lập công ty ngày càng gia tăng. Trong hình thức thành lập công ty có các hình thức thành lập như: công ty TNHH, công ty cổ phần hay công ty tư nhân.

Mẫu quyết định thành lậpCho dù thành lập công ty ở hình thức nào đi nữa thì các cá nhân, tổ chức đều phải thực hiện các thủ tục thành lập trong đó có mẫu quyết định thành lập công ty. Mẫu quyết định thành lập này là một trong những giấy tờ thiết yếu để hoàn thành hồ sơ, thủ tục. Trong mẫu quyết định này bắt buộc phải nói về việc góp vốn để thành lập công ty. Vốn để thành lập công ty có thể là vốn của một cá nhân, một tổ chức, hay của các thành viên cổ đông thành lập nên công ty. Đây là mẫu giấy tờ bắt buộc để đảm bảo công ty thành lập là hợp pháp.

Để công ty có thể đi vào đoạt động tốt, các doanh nghiệp vốn là điều quan trọng thiết yếu. Chính vì vậy,trong mẫu quyết định này cần nêu rõ các thông tin về số vốn góp của công ty như: tổng số vốn, hình thức góp vốn, thời gian góp vốn… Thông thường thì thời gian góp vốn sẽ do các thành viên nhất trí đưa ra và tự lập kế hoạch góp vốn riêng, pháp luật không can thiệp vào vấn đề này. Quyết định thành lập doanh nghiệp là trong những bước quan trọng để cho doanh nghiệp của công ty bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của công ty mình thực sự là hợp pháp theo đúng với trình tự theo sự quy định của pháp luật.

Trước khi để doanh nghiệp của bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn được thành lập công ty của bạn thì bạn cần phải đáp ứng được đó chính là: Cần đưa ra cho mình về Quyết định thành lập công ty. Đó là cơ sở nền tảng để cho doanh nghiệp của công ty bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn thực sự là hợp pháp theo quy đinh của pháp luật.

Ngoài ra, mẫu quyết định thành lập còn là một mẫu giấy tờ khi công ty đã đi vào hoạt động thì mẫu giấy này là cơ sở để công ty thành lập các phòng ban khác liên quan. Mẫu giấy này sẽ do các thành viên quan trọng trong công ty quyết định đưa ra. 

Nói tóm lại các mẫu quyết định thành lập côn ty sẽ là một trong những giấy tờ quan trọng trong các loại hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp, chủ sở hữu nào đó mà pháp luật sẽ căn cứ vào đó.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới