07-04-2012 16:18:55

Giải trí

Đến thượng đế cũng phải cười (phần 3)

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Với những tình tiết vui nhộn, các nhà làm phim đã chuyển đến khán giả những thông điệp hết sức sâu sắc: Mọi giá trị văn hóa đều đáng được trân trọng dù đó là văn hóa của một bộ tộc lạc hậu, lạc hậu đến mức không biết cái vỏ chai nước giải khát.

Nguồn: