23-10-2017 16:26:26

Tự giới thiệu

Bất cấp trong luật cấp giấy phép kinh doanh

Xem các bài viết của philip »
Tạo bởi philip
Tags:
Từ khi quy định kinh doanh phải có giấy phép ra đời thì đến nay, những điều luật cấp giấy phép kinh doanh vẫn đang có nhiều bất cập khiến cho các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký xin giấy phép.

Nếu như ngày trước, các doanh nghiệp đều phải tự mình thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh thì ngày nay, với sự ra đời của dịch vụ thành lập doanh nghiệp, việc thực hiện các thủ tục giờ đây đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

 Bất cấp trong luật cấp giấy phép kinh doanhBài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những bất cập trong luật cấp giấy phép kinh doanh vẫn đang tồn tại trong quy định của pháp luật hiện nay nhé.

Hình thức và nội dung

Nếu như nói giấy phép kinh doanh là giấy tờ pháp lý với chức năng là thông báo và chứng nhận sự cho phép của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì thực tế không hẳn như vậy. Hiện nay, có nhiều giấy tờ không phải mang tên là giấy phép nhưng bản chất nó vẫn là một giấy phép kinh doanh.

Tính hợp pháp

Bên cạnh đó thì sự không nhất thiết trong luật cấp giấy phép kinh doanh về việc cấp giấy phép kinh doanh cũng là một điều khiến cho người làm thủ tục rất băn khoăn khi tiến hành các thủ tục. Những văn bản không có tính thống nhất, chống chéo lên nhau, văn bản này quy định một đằng nhưng văn bản khác lại ban hành một nẻo. Đây đang là một bất cập cần các cơ quan chức năng có sự xem xét thật kỹ để có thể đảm bảo thực hiện đúng các thông tin và quy định một cách thống nhất.

Tính cần thiết

Mục đích của việc ban hành các luật cấp giấy phép kinh doanh là để đảm bảo sự quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được hiệu quả và chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp thì việc xin cấp giấy phép đang trở thành rào cản rất lớn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có nhiều trường hợp không nhất thiết phải có giấy phép kinh doanh nhưng khi tiến hành kinh doanh thì cơ sở kinh doanh vẫn phải tiên1 hành nó như một thủ tục, một rập khuôn đã định sẵn.

Tính cụ thể, rõ ràng và hợp lý

Khiếm khuyết lớn nhất mà luật cấp giấy phép kinh doanh của Việt Nam đang mắc phải chính là thiếu tính rõ ràng, thiếu tính cụ thể và các quy định còn chưa hợp lý. Điều này đã dẫn đến việc các doanh nghiệp hiểu sai thông tin quy định và tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn tất các thủ tục của doanh nghiệp.

Trên đây là những bất cập trong luật cấp giấy phép kinh doanh mà các cơ quan chức năng cần lưu ý xem xét để có thể đảm bảo giúp cho các hành lang pháp lý trở nên thông thoáng và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục đăng ký xin giấy phép kinh doanh.
Nguồn: