03-05-2017 09:09:59

Tự giới thiệu

Thực hiện kiểm định bất thường đối với cần trục gây sự cố

Xem các bài viết của bientap9 »
Tạo bởi bientap9
Thường thì việc kiểm định cần trục chỉ diễn ra trước khi thiết bị được chính thức sử dụng, hoặc theo thời gian định kỳ. Nhưng trong những trường hợp ngoại lệ, người ta cũng tiến hành làm công việc này đột xuất không báo trước.

Nhận thấy cần trục vừa gây ra sự cố nghiêm trọng có nhiều dấu hiệu gây mất an toàn cho người lao động. Cơ quan chức năng đã quyết định kiểm định bất thường đối với cần trục này. Nếu có sai phạm sẽ quyết định tạm dừng hoạt động.

Quy định về kiểm định cần trục cũng giống như kiểm định an toàn đối với các máy móc, thiết bị khác. Sẽ có các loại kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường. Tất cả các biện pháp đều hướng đến một mục đích là đảm bảo cho máy móc, thiết bị hoạt động không gây nguy hiểm cho người lao động do các yếu tố kỹ thuật liên quan đến chính máy móc, thiết bị gây ra. Kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ thì tất cả các máy móc thiết bị trong danh mục kiểm định bao gồm cần trục phải thực hiện nghiêm túc. Duy chỉ kiểm định bất thường chỉ diễn ra trong các trường hợp cần thiết.

Một sự cố vừa xảy ra liên quan đến cần trục gây hậu quả rất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Được biết cần trục này đã được kiểm định đầy đủ trước đây. Việc kiểm định cần trục được thực hiện đầy đủ. Nhưng nhận thấy cần trục vừa gây ra sự cố có nhiều dấu hiệu gây mất an toàn cho người lao động. Cơ quan chức năng đã quyết định kiểm định bất thường đối với cần trục này. Nếu có sai phạm sẽ quyết định tạm dừng hoạt động. Đã có văn bản về việc kiểm định bất thường này.

Trong nay mai đơn vị kiểm định cần trục sẽ đến làm việc. Dù kết quả kiểm định lần trước có tốt đến mấy mà lần này không đạt yêu cầu thì chắc chắn cần trục sẽ bị xử lý. Không riêng gì trường hợp này mà các trường hợp khác nếu phát hiện gấp các dấu hiệu nguy hiểm nghiêm trọng cho người lao động của máy móc, thiết bị trong danh mục phải kiểm định an toàn thì phải thực hiện kiểm định bất thường. Khi thực hiện phải có văn bản và các đơn vị liên quan phải hợp tác thực hiện. Sự an toàn của người lao động trong thi công xây dựng phải được thực sự quan tâm.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mớibanh xe day | kubota dc 70 | pallet nhua | den philip | Thuê máy chủ ảo | Nhân sâm hàn quốc | thuoc diet chuot | den duhal | Xáo tam phân | Tam that bac | van chuyen noi dia